404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

phpshelltr.info - Ce site web est à vendre ! - Ressources et information concernant phpshelltr Resources and Information.

phpshelltr.info

Acheter ce domaine

Le propriétaire met en vente le domaine phpshelltr.info au prix de 1300 USD!

İhale Teklif Danışmanlığı

İhale Teklif Danışmanlığı

İhale Teklif Danışmanlığı
İhale Teklif Danışmanlığı
Bu içerik 955 kez okundu.

 

Kamu ihaleleri her geçen gün iş dünyası için daha önemli bir hal almaktadır. Devletin belirli ihtiyaçları için ihaleye çıkması ve bunun için çeşitli şirketlerden teklif toplaması ihale olarak adlandırılır. Ne var ki, ihale uygulamaları katı usul kuralları içerdiği için tekliflerin şartnameye uygun olup olmadığının kontrolü önem kazanmaktadır.

 

Teklifin sadece fiyatının değil yeterlik belgelerinin de önemli olması ihale teklif danışmanlığı hizmetini bir ihtiyaç haline getirmektedir. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan AHT Hukuk yetkilileri her yıl onlarda firmaya teklifleri için ihale danışmanlığı verdiklerini ve bu sayede firmaların önüne çokça iş fırsatı çıktığını belirtmektedirler.

 

Kamu ihalelerinde teklif kavramı üç temel öğeden oluşur. Bunlar teklif mektubu, geçici teminat ve yeterlik belgeleridir. Bunlardan teklif mektubunun standart forma uygun olması, bedelin rakam ve yazıyla uyumlu yazılması, teminatın usulüne uygun verilmesi, tutar ve geçerlik süresinin kontrolü önemlidir. Bunun yanı sıra ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterlik belgeleri oldukça kapsamlıdır.

 

Konuyla ilgili olarak Kamu İhale Kanununun 30’uncu maddesinde. “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

 

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.  Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

 

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

 

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.” hükümleri bulunmaktadır.

 

AHT Hukuk, ihale teklif danışmanlığının yeterlik değerlendirmesi açısından da önemli olduğunu vurgulamaktadır. Banka referans mektupları, bilançolar, gelir tablosu, iş deneyim belgelerinin ihaleden önce kontrol edilmesi firmalar açısından önemli işlemler olarak belirmektedir.

 

www.ahtlegal.com

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop vibrator vibrator vibrator izmir sex shop izmir sex shop ankara sex shop ankara sex shop antalya sex shop penis pompasi penis pompasi sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri
Türkiye Doğu Akdeniz'de uydurma haritaları kabul etmeyecek
Türkiye Doğu Akdeniz'de uydurma haritaları kabul etmeyecek
Ankara, Türkiye'nin, Kıbrıslı Türklerin Doğu Akdeniz'deki haklarını savunmaya devam edecek
Ankara, Türkiye'nin, Kıbrıslı Türklerin Doğu Akdeniz'deki haklarını savunmaya devam edecek